CALIDADE

Implantamos o sistema de calidade, dacordo coa norma UNE EN ISO 9001:2015, que certifica o noso compromiso coa calidade e a mellora continua dos nosos procesos.

O alcance do noso Sistema de Xestión é o seguinte:

Centro especial de emprego sen ánimo de lucro de iniciativa social prestador de servizos socio-sanitarios e servizos auxiliares a empresas, tales como:

Servizos socio-sanitarios:

A) SAF (Asistencia persoal)
B) Acompañamento en transporte

Servizos auxiliares a empresas e organizacións:

A) Limpeza
B) Conserxería
C) Mantemento de instalacións
D) Deseño e execución de actividades a persoas con diversidade funcional e outros colectivos

 

DESCARGAR COMUNICADO A PROVEDORES

DESCARGAR POLITICA DE CALIDADE